TA ČR vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže Programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlaásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (24. června 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 30. července 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 437 návrhů projektů z celkového počtu 458 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Konkrétní výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu TREND najdete zde.

Zdroj: TA ČR