TA ČR vyhlásila výsledky 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž a jednotlivé podprogramy, budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 328 návrhů projektů, 291 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno 15 návrhů projektů v podprogramu 1 a 25 návrhů projektů v podprogramu 2, celkem tedy 40 návrhů projektů, což znamená 14% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Zdroj: TA ČR