TA ČR vyhlásila 1. veřejnou zakázku v novém programu BETA2

Technologická agentura ČR („TA ČR“) vyhlásila dne 29. 9. 2016 veřejnou zakázku s názvem „Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2.“ Jde o první veřejnou zakázku vyhlášenou v nově schváleném programu BETA2.

Projekt zároveň navazuje na tzv. přípravnou etapu, která je realizována v rámci současného programu BETA (tato etapa bude ukončena ke konci roku 2016, více informací ZDE). Projekt ověří a pomůže dopracovat výsledky z první etapy.

Předpokládanou hodnotou se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou otevřeným řízením. Realizace projektu bude stejně jako u první etapy řešena rámcovou smlouvou, která bude uzavřena min. se 3 účastníky, následně budou vyhlašovány tzv. minitendry na jednotlivé oblasti Společnosti 4.0. Doba řešení je maximálně 24 měsíců a předpokládá se v letech 2017 - 2018.

TA ČR zůstává z pověření uvedených resortů administrátorem veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy je stanovena do 21.11. 2016 do 13:00 hodin. Zadávací dokumentace (Dokumentace pro uzavření rámcové smlouvy) vč. všech dalších příloh je zveřejněna na profilu zadavatele ZDE.

Zdroj: TAČR