TA ČR podpořila výzkumný projekt na vývoj unikátních léků z pupeční šňůry

Brněnští výzkumníci vyvíjí unikátní nové léky, které pomohou pacientů s nejrůznějšími nemocemi. K jejich výrobě potřebují  pupeční šňůry odebrané těsně po porodu, které jsou dnes vlastně biologickým „odpadem“. Tento výzkumný projekt podpořila Technologická agentura ČR a Korejský institut pro rozvoj technologií. Projekt je příkladem úspěšné česko - korejské spolupráce v rámci programu DELTA, ve kterém se chystá vyhlášení další veřejné soutěže již 30. května 2017 a  bude zaměřena na spolupráci s partnery z Korejské republiky, čínských lokalit Zhejiang, Jiangsu, Taiwanu a z Vietnamské socialistické republiky.

Výsledkem světové spolupráce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), české biotechnologické společnosti PrimeCell Therapeutics a korejské biotechnologické firmy HansBiomed  budou léky pro léčbu osteoartrózy, revmatoidní artritidy a dalších závažných imunitních stavů. Celkové náklady výzkumu jsou odhadovány na 45-100 mil. Kč a formou klinických zkoušek by se měl buněčný lék k pacientům dostat nejpozději v roce 2019.

„Cílem PrimeCell je dostat lék k pacientům do klinických zkoušek co nejdříve ale také jej vyrábět v dostatečném množství, aby byl k dispozici pro všechny pacienty, kteří jej potřebují“ říká Dagmar Hrůzová, lékařská ředitelka PrimeCell a vedoucí výzkumu. Dostatek buněk pro výrobu léku umožní pupečník, což je unikátní zdroj kmenových buněk, který mohou rodičky pro výrobu cenného léku darovat. “Biologický odpad přeměníme v lék, aniž bychom zatěžovali dárce buněk,“ vysvětluje Hrůzová. Speciální bioreaktor umožní výrobu léku v dostatečném množství a požadované kvalitě. Bioreaktor k výrobě buněčného léku doposud v České republice nikdo nepoužil.

MOZ 7171

 Pro to, aby mohl být lék podáván pacientům, jsou potřeba přísné zkoušky na bezpečnost a kvalitu.  „Očekáváme, že výsledkem náročného vývoje a výzkumu bude buněčný lék, který splní přísné požadavky na bezpečnost, čistotu, stabilitu a účinnost“ doplňuje Petr Beneš, vedoucí výzkumu za FNUSA-ICRC a odborník na biologii nádorových buněk. „Před schválením výroby léku bude muset být účinnost a bezpečnost ověřena v klinických zkouškách podle platné české i mezinárodní legislativy, například v naší klinicko-farmakologické jednotce a na několika dalších pracovištích,“ dodává Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC.

Léčebné vlastnosti nemají pouze kmenové buňky, ale také růstové faktory, které tyto kmenové buňky obsahují. Korejská biotechnologická firma HansBiomed bude popisovat charakteristiku jednotlivých buněčných produktů a navíc zkoumat jejich účinnost při kostním hojení.

„Ze strany FNUSA-ICRC se nejedná o první spolupráci s korejskými partnery. V roce 2015 byla dohodnuta výměna výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC a Korejským ústavem pro výzkum mozku (Korea Brain Reserach Institute), společné výzkumné projekty a publikace, zaměřené zejména na léčbu a prevenci onemocnění mozku,“ podotkl Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice. Dohoda o spolupráci byla tehdy podepsána v průběhu návštěvy předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Jižní Koreji.

Buňky z pupečníku budou použity i při léčbě závažné komplikace transplantace kostní dřeně, tzv. reakce štěpu vůči hostiteli. „Přestože transplantace vyléčí leukémii, až polovina pacientů trpí závažnými problémy po transplantaci popřípadě dokonce na tuto komplikaci umírá,“ dodává Hrůzová.

Zdroj: TAČR