TA ČR k návrhu Evropské komise k ustanovení Evropské inovační rady a k navrženým scénářům

Technologická agentura ČR se zájmem sleduje návrh Evropské komise k ustavení Evropské inovační rady (EIC) i názory ostatních členských agentur TAFTIE. Využila také příležitosti k diskusi a na základě výzvy Komise zaslala své názory k návrhu.

Obecně ke koncepci

Domníváme se, že EIC by měla plnit roli jak poradního orgánu, tak podporující agentury. EIC by měla sloužit progresívním malým/středním i větším firmám, zaměřeným zejména na aplikovaný výzkum. Výsledkem by mělo být výrazné urychlení postupu inovací od nápadu až k uplatnění na trhu. Měly by být odstraněny základní brzdy využití inovací v EU. EIC by se měla zabývat všemi formy inovací a měla by pokrývat jak stranu nabídky, tak stranu poptávky.

Organizační aspekty

Souhlasíme s uplatněním kritéria průlomové inovace, musí však být jasně definováno. Do práce EIC by měl být zapojen celý inovační řetězec. Dáváme přednost postupu zespoda nahoru (bottom up).

K navrženým scénářům:

Scénář 1 - One stop shop/jediné vstupní místo, usnadňující přístup k programům EU pro inovátory prostřednictvím zlepšeného online rozhraní (online interface)
Scénář 2 – EIC fungující výhradně jako rada zaměřená na strategii a poradenství
Scénář 3 – Celoevropské schéma vybudované na lokálních inovačních kapacitách, clusterech, chytré specializaci (smart specialization) a místním používání nařízení EU
Scénář 4 – EIC jako instituce poskytující podporu vybudovaná na principu ERC
Scénář 5 – EIC na základě úkolu (po vzoru DARPA)
Scénář 6 – Koncentrace na vysoké riziko/vysoký zisk

TA ČR se přiklání ke scénáři číslo 4, případně ke kombinaci scénáře číslo 4 a 6. Je však nezbytné potvrdit přístup bottom up, vyjasnit, co se myslí pod pojmem „very best researchers“, nakolik se počítá s využitím finančních nástrojů.

Více informací k EIC naleznete ZDE.

Zdroj: TA CR