TA ČR iniciovala setkání zástupců inovačních agentur zemí V4 v Brně

Pozvání předsedy TA ČR Petra Očka na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přijali zástupkyně a zástupci slovenské agentury SIEA, polských agentur NCBR a PARP a maďarské agentury NRDIO. Po prohlídce expozic v pavilonu Z brněnského výstaviště a prezentaci projektu TA ČR a EGAP na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje následovala mimořádně zajímavá výměna zkušeností a rozhodnutí spolupracovat, a to i v rámci příprav na předsednictví TA ČR v TAFTIE v roce 2017.

Fast track aneb rychlá cesta projektu – tak lze nazvat polský program na podporu výzkumu a vývoje, připravený polskou agenturou NCBR. Přesně za šedesát dní od přijetí žádosti o podporu padne rozhodnutí, zda je projekt vybrán. Polsko tak před časem reagovalo na doporučené Světové banky urychlit proces rozhodování.

Další polská agentura PARP zase zásadně změnila přístup k hodnocení projektů. Vsadila na postup, při kterém po předběžném posouzení přechází žadatel s projektem k panelu odborníků. Ti se soustředí mnohem více na obsah, než na formální stránky projektu. Velmi důležité je i posouzení ekonomické stránky a business plánu předkládaného záměru. Na obě agentury tato opatření kladou mimořádné nároky a vyžadují dostatek zkušených hodnotitelů i pracovníků agentur. Dosavadní výsledky jsou přínosné.

Prezident maďarské agentury NRDI Dr. József Pálinkás se zájmem sleduje expozici Elektrotechnické asociace České republiky na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu.

Prezident maďarské agentury NRDI Dr. József Pálinkás se zájmem sleduje expozici Elektrotechnické asociace České republiky na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu.

 

Slovensko zase připravuje strategii „smart energie“, která má za cíl připravit zemi na 20. a 30. léta 21. století v reakci na průmysl 4.0 a správně začíná už u vzdělávání dětí. „Projekt ELI by se měl stát infrastrukturou celoevropského významu“, řekl profesor Pálinkás, prezident maďarské agentury podporující výzkum a vývoj NRDI. „Měli bychom se na úrovni visegrádské čtyřky dohodnout na společném využívání velkých výzkumných zařízení financovaných ze strukturálních fondů EU,“ dodal.

Tyto zajímavé zkušenosti zazněly ve čtvrtek 6. října 2016 na neformálním setkání zástupců inovačních agentur a agentur zaměřených na podporu výzkumu a vývoje ze zemí Visegrádu.

Zdroj: TAČR