Synergie EIT KICs se strukturálními fondy EU

Společné výzkumné středisko EK (JRC) zveřejnilo zprávu nazvanou „European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 Context“. Zpráva specificky zkoumá motivace, praktiky a příležitosti pro posílení spolupráce mezi EIT KICs, které se soustředí na špičkové inovace, a řídícími orgány národních a regionálních Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které se zaměřují na inovace v návaznosti na politiku soudržnosti, a to v kontextu výzkumných a inovačních strategií inteligentních specializací (RIS3). Zprávu o 72 stranách si můžete přečíst zde.

Zdroj: h2020.cz