Světový unikát z Homolky: mikrofiltr zabrání mrtvici

Kardiologové pražské Nemocnice Na Homolce pod vedením profesora Petra Neužila provedli v pátek unikátní zákrok, který se ještě nikdy ve světě neuskutečnil. Pěti nemocným pacientům s životem ohrožující fibrilací srdečních síní trvale zavedli do krkavice na krku speciální mikrofiltr, který zachytí krevní sraženinu a nepustí ji dál do mozku, kde by mohla způsobit mrtvici.

„Jedná se o zcela nový způsob léčby pacientů postižených fibrilací síní. Tato porucha srdečního rytmu může totiž v některých případech vytvořit krevní sraženinu, která pak způsobí cévní mozkovou příhodu,” řekl Právu o víkendu profesor Neužil.

„Rizikových je až dvacet procent těchto pacientů. Aplikace trvalého mikrofiltru je přitom celkem jednoduchý zákrok, který dokáže krevní sraženinu mechanicky zachytit, než se dostane do mozkových cév, a tedy mrtvici předejít,“ dodal. Homolka v sobotu tyto informace uvolnila.

Operovaných pacientů bylo pět - tři ženy a dva muži, jejich průměrný věk byl 67 let. V neděli byli všichni propuštěni do domácího ošetřování. „Všech pět prvních takto léčených pacientů mělo neřešitelnou fibrilaci síní. Tři nemocní byli již po prodělané mozkové příhodě, z toho jeden ji měl šestkrát,“ uvedl Neužil.

Dodal, že výkony lékaři provedli v místním znecitlivění pouze pod kontrolou ultrazvuku. Operatér zavede filtr do nitra tepny ultratenkou jehlou přes kůži krku. Filtr se po zapnutí spouštěče operatérem roboticky vysune z pouzdra injektomatu a rozvine se volně v dutině příslušné tepny.

Průměrná doba zákroku byla 15 minut. V případě, že mikrofiltr zachytí sraženinu krve, ta se na něm, zjednodušeně řečeno, pod tlakem krve rozpustí.

Přijde druhý zákrok

Pacienti mají mikrofiltr zatím pouze v pravé krkavici na krku, a to z bezpečnostních důvodů. Druhostranná implantace bude provedena za týden. „Všichni nemocní jsou bez jakýchkoliv komplikací, necítí žádnou bolestivost v místě zavedení mikrofiltru, a proto jsme je mohli v neděli ráno pustit domů,“ uvedl Neužil.

Pacienti nemusejí brát léky na ředění krve jako dosud, postačí trvale užívat určitou malou dávku aspirinu denně.

Až dosud byli lékaři při fibrilaci síní odkázáni na dlouhodobé podávání tzv. antikoagulační léčby, tj. farmak, která snižují srážlivost krve, a tím i riziko cévní mozkové příhody. Řadě nemocných ale není možné tyto preparáty bezpečně podávat, protože mají nežádoucí účinky. Proto se čím dál tím více uplatňují nefarmakologické přístupy prevence.

Nový způsob, který jako první na světě zavedli na Homolce, dává velkou šanci nemocným s poruchou srdečního rytmu.

Zdroj: novinky.cz