Studenti i firmy se zapojí do soutěže o znovuvyužití odpadu

Ministerstvo průmyslu (MPO) vyhlásilo již druhý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, která má povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšleli, jak znovu využít to, co vyhodíme. Cílem je zabránit zaplavení republiky odpadky. Češi, stejně jako další Evropané, se totiž v odpadcích doslova topí. Například Čína zakázala dovoz odpadu z jiných zemí – o to je otázka, jak vyhozené věci znovu využít, aktuálnější.

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži MPO.

Podlaha vzniklá z odpadů – jeden z loňských úspěšných projektů FOTO: MPO

Problém s komunálním odpadem

Podle statistických dat z roku 2016 se nakládalo v Česku celkem s 34,4 miliónu tun odpadů. Znovu využít jsme dokázali 80 procent z nich. Velký podíl na tom má recyklace a využívání stavebních materiálů, které tvoří polovinu všech odpadů.

V oblasti komunálního odpadu je však situace jiná. Každý Čech po sobě zanechal v přepočtu 339 kilogramů komunálního odpadu. Přibližně polovina končí na skládce, což je neekologický a nevhodný způsob likvidace. Obyvatelé ČR vytřídili přibližně 49 kilogramů na osobu (15 kg papíru, 12 kg skla, 12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů). Situace v Evropské unii není příznivější.

„Jsme si vědomi toho, že zdroje nejsou bezedné, a proto by udržitelné nakládání se surovinovými zdroji mělo být naší prioritou. ČR nemá dostatek všech potřebných surovinových zdrojů, o to více se musí snažit existující zdroje znovu efektivně využívat,“ poznamenal k tomu ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO).

Hlavním cílem soutěže je proto upozornit na nutnost přechodu k oběhovému hospodářství, kam se nyní ubírá nejen EU, ale i vyspělé země světa. Zákon o odpadech má navíc od roku 2024 zcela zakázat skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů.

Nekonečný proces

K zamyšlení nad dalším praktickým využitím různých druhů použitých materiálů a výrobků s ukončenou životností soutěž loni přiměla 127 firem a škol. Mezi studentskými projekty loni vyhrála v kategorii vysokých škol Michaela Dvořáková z Vysokého učení technického (VUT) v Brně, a to díky vývoji nových kompozitních materiálů a využití odpadních polyesterových vláken z výroby hydroizolací.

V kategorii středních škol nejvíce uspěla Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín. Tamní studenti připravili módní oděvy, šperky, svítidla a další předměty z netradičních použitých a odpadních materiálů.

V kategorii Nejlepší dětský projekt nebo výtvarné dílo (základní školy, volnočasové organizace) zvítězila ZŠ Zubří se svými hračkami pro psy a jejich výcvik z použitého textilu a dalších materiálů.

Podnikatelská sféra byla hodnocena v kategorii Nejlepší výrobek z druhotné suroviny. První místo obdržela firma Pogotech, s. r. o., Brno. Vyrábí betony, malty a prefabrikáty z uzavřené struktury recyklátů, které jsou stoprocentně recyklovatelné.

Stříbro získala rodinná firma Replast. Z recyklovaných PVC kabelů vyrábí podlahové desky, po kterých chodí návštěvníci koncertů Rolling Stones či Lady Gaga. Řidiči se s jejich výrobky setkávají na dálnicích v podobě vodicích prahů, retardérů a podstavců pod dopravní značky. Jejich podlahové desky pokrývají plochy mnoha světových stadiónů, pontonové desky využili také organizátoři oslav 70. výročí vylodění v Normandii. Kromě veteránů po nich kráčeli bývalý americký prezident Barack Obama, ruský prezident Vladimir Putin či britská královna Alžběta II.

„Zpracujeme staré kabely nebo jejich výrobní odpady, oddělíme plast a kov. Kovový podíl putuje do hutních provozů a plast zahřejeme a zpracujeme do více než stovky různých výrobků. Ty po ukončení životnosti můžeme znovu rozemlít a v určitém poměru opětovně zapracovat do nových výrobků. Proces je takřka nekonečný,“ uvedl majitel firmy Zdeněk Blažek.

„Těšíme se na letošní projekty, které mohou udat směr, jak zodpovědně přistoupit k využívání surovin, jež máme. Ať už se to týká kreativního zpracování plastů, papíru, kovů, skla, inovativního využití odpadů a druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě, nebo třeba projektů, které budou inspirovat k využití použitých materiálů a výrobků druhé,“ dodal ministr.

Podrobnosti o soutěži a kritéria pro jednotlivé kategorie zveřejnilo ministerstvo zde. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března. Slavnostní ocenění vítězů proběhne v červnu v prostorách Senátu.

Zdroj: Novinky.cz