Student ČVUT získal prestižní ocenění UPE Award

Stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon získal Bc. Šimon Mandlík, který studuje magisterský program Otevřená informatika a spolupracuje na výzkumu v Centru umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ocenění obdrží ročně pouze třicet studentů z celého světa. V kategorii UPE Executive Council Awards, jejíž stipendisti dostanou druhou nejvyšší odměnu ve výši 2 500$, byl Mandlík pouze s dalšími třemi studenty. Prestižní cenu uděluje organizace Upsilon Pi Epsilon Honor Society jako ocenění dosavadní práce, studijních i mimoškolských aktivit. Šimon Mandlík se na Fakultě elektrotechnické ČVUT věnuje umělé inteligenci, konkrétně podoblasti učení nad relačními daty. V rámci své bakalářské práce vyvinul pod vedením Tomáše Pevného z Centra umělé inteligence ČVUT metodu pro inferenci v grafu, kterou otestoval na reálných datech ve spolupráci s firmou Cisco. Výsledky nasvědčují tomu, že by se metoda mohla dobře uplatnit v praxi.

Ke svému úspěchu Šimon Mandlík uvádí: “Asi mi pomohlo i to, že jsem vice-presidentem české sekce UPE, se kterou jsme už pořádali i několik akcí pro členy i veřejnost. A určitě přispěl i můj úspěch v ICPC - nejstarší programátorské soutěži na světě, kterou pořádá ACM.” Finanční odměna není účelová, takže si vítězové mohou sami vybrat, na co ji využijí. 

Organizace UPE sdružuje výzkumníky a nejlepší studenty v oboru počítačových a informačních technologií. Uskupení je mimo jiné členem (ACHS) a má také podporu profesních organizací ACM i IEEE, dále pak i ACM-ICPC.

Zdroj: ČVUT