Stručný průvodce základy standardizace pro projekty výzkumu a inovací

Technologické centrum AV ČR vydalo leták se základními informacemi o standardech pro navrhovatele a účastníky projektů rámcových programů Horizon 2020 a Horizon Europe.

Seznámí vás se základními pojmy, proč je důležité zabývat se standardizací i v projektech výzkumu a inovací, kde lze nalézt podrobnější informace apod.

Leták v elektronické podobě s živými odkazy je ke stažení zde.

Zdroj: TC AV ČR