Strojírenské fórum - Aspekty rodinných firem

Dne 07. 09. se v hotelu Holiday Inn uskuteční druhá konference cyklu Strojírenské fórum 2017. Nabídne následující tematické okruhy:

 aspekty generační obměny v rámci jedné společnosti
Jak správně připravit svou firmu na generační obměnu v managementu?
Jak může generační rozdíl negativně ovlivnit správné fungování řízení podniku?
Jak je možné generační obměnu ve firmě využít pro zavedené nejmodernějších  výrobních postupů a technologií?
Jak předat firmu a zachovat v ní ve správné míře svůj odkaz?

• problematiku nákupu a odprodeje firmy
Jak určit kdy je správné přistoupit k odprodeji svého podnikání?
Jak správně určit hodnotu svojí firmy?
Co nepřehlédnout při nákupu cizího podnikání?

 budování  a vývoj firemní kultury
Proč je budování firemní kultury důležité pro její správný vývoj?
Jak může správně nastavená firemní kultura vést k úspěšnému systému řízení  podniku?

S tématy, jimž se bude konference věnovat, se denně potýkají nejen běžné, ale i rodinné firmy. Druhá konference Strojírenského fóra proto nese podtitul Aspekty rodinného podnikání.

Přednášející:

Ing. Libor Musil
Program Strojírenského fóra zahájí Ing. Libor Musil, člen představenstva AMSP ČR, zakladatel a předseda představenstva rodinné firmy LIKO-S, a.s., ze Slavkova u Brna přednáškou Rodinné firmy jako královny českého businessu, v níž se bude mimo jiné věnovat příkladům českých rodinných firem a rizikům úspěšného předání firmy další generaci.

Prof. Milan Zelený

Účast na konferenci také potvrdil prof. Milan Zelený, globální profesor systémů řízení a propagátor soustavy řízení Baťa, působící na Fordham University v New York City, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo Xidian University v Číně. V rámci přednášky Rodinné podnikání v éře akcelerace změny se bude zabývat změnou podniku samotného tak, aby se rodinný převod stal efektivním a úspěšným.

Program naleznete zde.

Zdroj: strojirenskeforum.cz