Stát podpoří účast 10 firem na veletrhu Inventions GENEVA 2016

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.

zeneva

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tuto akci do plánu Českých oficiálních účastí pro rok 2016, se českým vynálezcům (fyzickým i právnickým osobám) nabízí jedinečná možnost zúčastnit se s podporou státu, a tedy v rámci společné expozice pod hlavičkou ČR a MPO, této výjimečné akce.

Níže jsou uvedeny všechny informace o veletrhu a o podmínkách a míře podpory poskytované MPO. V případě zájmu o účast nebo další informace se prosím obracejte na příslušného projektového manažera MPO (Ing. Lenka Koucká, tel: 224 852 745, koucka@mpo.cz). Pokud žádost o podporu podáte, informujte nás (podaril@avo.cz), abychom mohli vaši žádost v AVO také podpořit.

Jaká jsou specifika veletrhu?

 • Každému vystavovateli hradí MPO registrační poplatek pouze za jeden vynález
 • Každý vystavovatel musí mít Práva duševního vlastnictví u svého vynálezu, vynález musí být chráněn patentem či jiným právem duševního vlastnictví uděleného v ČR nebo EU
 • Vynález je na této výstavě představen poprvé
 • Veškeré podmínky týkající se vynálezu po jeho akceptování komisí veletržního výboru musí být dodrženy vystavovatelem, jinak platí veškeré penále a postihy (např. při zrušení účasti před poslední registrací zaplatí 50% z fakturační částky, po poslední registraci zaplatí celou fakturu poplatku za přijetí vynálezu). Vystavovatel musí dodržet instrukce veletržní správy ohledně data stavby a demontáže stánku, a především kdy lze odvézt vynález a kdy musí být přivezen na stánek (jinak platí vystavovatel penále), za odcizení vynálezu nebude zodpovědná veletr. správa, ale vlastník vynálezu.

Vynálezy, které mohou být vystaveny a zapsány komisí do oficiálního katalogu jen dle přiložené klasifikace:

 • mechanika, motory, strojní zařízení, průmyslové nástroje, hutnictví
 • hodiny, klenotnické zboží
 • počítačové výrobky – softwary, elektronika, komunikační metody
 • stavby, stavebnictví, architektura, konstrukce, materiály, výrobky ze dřeva
 • sanitace, ventilace, topení
 • bezpečnost, záchrana, alarm
 • železářské zboží
 • vybavení a architektura interiérů
 • domácí práce, restaurační vybavení
 • zemědělství, zahradnictví, zahrádkářství
 • odevy, textil, stroje a příslušenství
 • lékařství, chirurgie, ortopedie, materiály pro handicapované
 • optika, fotografie, kinematografie
 • vyučovací metody a materiály, hudební nástroje, umělecké materiály
 • doprava, motorová vozidla, letecké příslušenství
 • potraviny, nápoje, kosmetika, zdravotní hygiena
 • sport, zájmy
 • drobné dárkové předměty, dárky
 • propagace, tisk, balení
 • hry, hračky
 • ochrana životního prostředí, energie

 Co konkrétně nabízí MPO českým vystavovatelům?

 • MPO zajistilo pro tuto účast veletržní plochu o celkových rozměrech 100 m2 (z toho min. 5 – max. 9 m2 vyčlení každému vystavovateli)
 • dále bude zajištěna základní stavba české expozice včetně zázemí, společná grafika na stánku, doprovodný program, propagace, hosteska na expozici apod. Všechny výše uvedené položky hradí MPO (bližší specifikace zásad podpory je uvedena v přiložených Podmínkách (akce spadá do tzv. kategorie „B“)
 • za každého vystavovatele uhradí MPO jeden registrační poplatek odpovídající příslušnému statusu vystavovatele (tak, jak je definován veletržní správou)

S jakými náklady musí počítat vystavovatel?

Vystavovatel si hradí alikvotní příspěvek na spotřebu energií a vody, úklid, vybavení společných prostor, vlastní grafiku, stůl a židle, osobní náklady (doprava, diety, hotel), případně individuální požadavky na vybavení vlastní části expozice.

Jak je možné se přihlásit?

V případě zájmu o účast na tomto veletrhu v rámci společné expozice ČR, je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji co nejdříve písemně na obecnou adresu MPO uvedenou dole na přihlášce.

Společně s přihláškou MPO každá vystavující firma vyplní Entry form pouze na jeden vynález a pošle její originál do konce října 2015 na MPO (na níže uvedenou adresu a jméno). V přihlášce vyplní všechny údaje a také klasifikaci vynálezu dle obchodních podmínek umístěných na webu tohoto veletrhu. Poté Vám bude na základě kurátorského výběhu potvrzeno, že Vaše přihláška (Entry form) byla zaslána komisi veletržní správy v Ženevě k odsouhlasení.

Kapacita účastníků je omezena.

Veškeré další údaje k veletrhu najdete na:  www.inventions-geneva.ch