Spuštění iniciativy Quantum Technologies Flagship

Dne 29. října 2018 byla ve Vídni oficiálně zahájená iniciativa Quantum Technologies Flagship, která podpoří 5.000 výzkumných pracovníků v oblasti kvantových technologií a má tak napomoci vytvořit z EU lídra v druhé kvantové revoluci. V příštích 10 letech se očekává finanční podpora ve výši 1 miliardy EUR. Cílem je rozvíjet propojení kvantových počítačů, simulátorů a senzorů prostřednictvím kvantových komunikačních sítí. Iniciativa zpočátku podpoří 20 projektů v celkové výši 132 milionů EUR prostřednictvím programu Horizont 2020 a od roku 2021 se očekává financování dalších 130 projektů. Mezi úspěšné projekty patří i projekt CiViQ, v rámci kterého je zapojená také Univerzita Palackého v Olomouci.

Více informací naleznete zde. Seznam úspěšných projektů je dostupná zde.

Zdroj: czelo.cz