Spolufinancování výzkumu a inovací mezi EU a Čínou

Čínské ministerstvo vědy a technologie zveřejnilo první výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci mechanismu spolufinancování  čínských účastníků projektů v programu H2020.  Záměrem tohoto mechanismu je podpořit účast Číny v oblastech, jako jsou potraviny, zemědělství, biotechnologie, informační a komunikační technologie, vesmír, letectví, energetika, zdravotnictví, doprava, vodní zdroje, úspory energie, pokročilé výroby, nové materiály, udržitelné urbanizace, a dále podpořit výměnu mladých vědců.

Pro rok 2016 jsou uvedeny dva termíny uzávěrky: 31. březen a 31. červenec 2016. Celkový rozpočet je 28 milionů eur na rok 2016.

Další informace včetně podporovaných témat jsou uvedeny  zde, odpovědi na často kladené dotazy zde.