Soutěž NEJ inovátor města Plzně 2019 zná vítěze

Ve středu 9. září 2020 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže NEJ inovátor města Plzně 2019. Soutěž, která vznikla v Jihomoravském kraji pod hlavičkou BIC Brno, vyhlásilo město Plzeň v minulém roce s cílem najít organizace s nejlepším řízením inovací. O titul NEJ inovátora se mohli ucházet malé a střední podniky z Plzeňské metropolitní oblasti.  

Odborná porota vybrala 19 firem, jež získaly nominaci. Na slavnostní vyhlášení byly pozvány všechny oslovené firmy.

Vítězem se stala technologická firma ELIS Plzeň, a. s. která vyvíjí a vyrábí indukční průtokoměry, ultrazvukové vodoměry a průtokoměry, příložné průtokoměry a přístroje na měření tepla ve vodě a páře.

1. místo ELIS Plzeň, a. s.

2. místo obsadila společnost COMTES FHT, a. s. zabývající se aplikovaným výzkumem kovových materiálů, vývojem metalurgických technologií a materiálovými zkouškami a analýzami.

2. místo COMTES FHT, a. s.

Na 3. místě se umístil start-up CIE, s. r. o., který se zaměřuje na projekty pracující s virtuální realitou. Vytváří technologická IT řešení s využitím např. v integrovaném záchranném systému či ve Fakultní nemocnici Plzeň.

3. místo CIE, s. r. o.

Umístění všech zúčastněných firem:

4. místo: SentiSquare s.r.o.
5. místo: HOFMEISTER s.r.o.
6. místo: GTW BEARINGS s.r.o.
7. místo: PEŠEK Machinery s.r.o.
8. místo: EXON s.r.o.
9. místo: REX Controls s.r.o.
10. místo: MATEX PM s.r.o.
11. místo: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
12. místo: Veřejná informační služba, spol. s r.o.
13. místo: InnoConnect s.r.o.
14. místo: APPLYCON s.r.o.
15. místo: RAPTECH s.r.o.
16. místo: SpeechTech, s.r.o.
17. místo: EDIP s.r.o.
18. místo: Desseq.eu s.r.o.
19. místo: Česká síť s.r.o.

Zdroj: inovator.plzen.eu