Soutěž České hlavičky letos vyhlášena už podvanácté

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s neziskovou organizací Česká hlava Projekt, vyhlašuje již 12. ročník nejprestižnější soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.

V letošním roce se opět budou předávat ceny v pěti kategoriích:

Sanitas „Život a zdraví člověka“ - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Merkur „Člověk a společnost“ - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Genus „Člověk a svět kolem něj“ - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

Ingenium „Svět počítačů a komunikace“ - cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.

Futura „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců, např. prof. Ing. Stanislava Hronová, prof. Ing. Petr Doucek, Prof. Václav Hořejší, PhD., nebo prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

Laureátům budou ceny a finanční odměny v celkové výši 150.000 ,- Kč předány na slavnostním galavečeru, který se uskuteční 6. listopadu v Brně. Galavečer natáčí a odvysílá Česká televize.

Zároveň jsou letos České hlavičky opět součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Statut a podmínky soutěže České hlavicky 2018. Uzávěrka příjmu nominací je 30. června 2018. Přihlášku pak naleznete zde. Kompletní znění statutu a náležitosti nutných k podání přihlášky naleznete na webových stránkách soutěže.

Zdroj: ceskahlava.cz