Soutěž Cena za Průmysl 4.0 – šance pro inovace


Svaz průmyslu a dopravy ČR chce soutěží o Cenu za Průmysl 4.0. ocenit firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Svým příkladem totiž pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.

Soutěž má dva hlavní cíle. Prvním je propagovat úspěšné firmy a ukázat je jako inspiraci ostatním. Druhým je popularizace inovatovních postupů u širší veřejnosti, která často postrádá aktuální informace o tom, ce se v českém průmyslu děje.

Do soutěže se může přihlásit firma nebo živnostník se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2019 nebo 2020.

Firmy mohou přihlašovat projekty z různých oblastí, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje.

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2020 je 14. června 2020.

Více informaci o soutěži najdete ZDE

Svaz průmyslu vyhlásí pět nejlepších projektů na svém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ocenění získá projekt, který odborná porota vybere jako nejzajímavější nebo nejinspirativnější v daném roce. Ocenění se bude udělovat v říjnu 2020.

Projekty bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců Svazu průmyslu, finančních institucí a odborné veřejnosti.

Máte-li k Ceně za Průmysl 4.0 dotazy, obraťte se prosím na Jana Stuchlíka (jstuchlik@spcr.cz, 225 279 506).

Zdroj: spcr.cz