SME Instrument - nové výzvy 2016 - 2017

Evropská komise vydala nové výzvy na období 2016-2017. Výzvy můžete najít na Účastnickém portálu (v angličtině), kde najdete další podrobnosti k jednotlivým výzvám včetně termínů zahájení. Oproti minulému období jsou zde drobné rozdíly.

Například pro SME Instrument se změnily rozhodné termíny:

Nové rozhodné termíny: 24 února 2016 17:00:00
3 března 2016 17:00:00
7 září 2016 17:00:00
9 listopadu 2016 17:00:00
15 února 2017 17:00:00
3 března 2017 17:00:00
6 září 2017 17:00:00
8 listopadu 2017 17:00:00

 

Očekávaný dopad SME Instrumentu:

  • Zvýšení výnosnosti a růst výkonnosti SME kombinováním a transferem nových a existujících znalostí do inovativních a konkurenceschopných řešen, které dokáže uchopit Evropské a světové příležitosti.
  • Příjem a distribuce inovací trhu [[V případě SMEInst-05-2016-2017, by měl rozvoj inovativních řešení vést k vytváření hodnoty prostřednictvím zvýšeného používání mobilních produktů/procesů, bio ukazatelů a diagnostických zdravotnických zařízení v průmyslovém nebo klinickém prostředí, a měly by přispět k technickému a regulačnímu zlepšení v těchto oblastech.]] řešením konkrétních problémů udržitelným způsobem.
  • Růst soukromých investic do inovací, zejména zadluženosti soukromého spoluinvestora a navazujících investic.
  • Očekávané dopady by měly být jasné popsány v kvalitativní a kvantitativní podobě (například pomocí obratu, zaměstnanosti, zasáhnutí trhu, řízením IP, prodejů, návratnosti investic a zisků).

SME Instrument - rozpočtové informace:

Rozpočet dostupný pro fázi 1 a fázi 2 by měl být rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé rozhodné termíny.

Až 10 % ročního rozpočtu bude použito profinancování fáze 1; 87 % ročního rozpočtu bude použito pro financování fáze 2; minimálně jedno procento bude použito pro financování fáze 3 a navazujících kroků. K tomu bude ještě 1 % z rozpočtu použito na mentoring aktivit podporujících fázi 1 a 2. Kromě toho bude 1 % z ročního rozpočtu určeno na evaluaci.

Zdroj: Horizon Research (přeloženo)