SmartWay – systém pro optimalizaci spotřeby energie

V rámci projektu EcoInn bychom vám rádi představili nové technologie pro lepší a čistější budoucnost.

Prvním projektem je systém SmartWay.

Jedná se o softwarový nástroj pro sledování, analýzu, kontrolu a optimalizaci spotřeby energie. Umožňuje spolehlivé sledování spotřeby energie v reálném čase, hlášení, alarmování a poskytování odborné podpory. SmartWay přispívá ke snížení každodenních nákladů, k jejich optimalizaci a efektivnosti. Má v sobě zabudována opatření k aktivní i pasivní energetické účinnosti.

Více na: SmartWay