Slibná spolupráce mezi předními českými a izraelskými vědeckými týmy nabírá na obrátkách

Týmy předních českých a izraelských vědců budou spolupracovat na několika výzkumných projektech v oblasti vývoje nových léčiv s potenciálem budoucího využití jeho výsledků zejména při léčbě rakoviny.  Toto jsou hlavní závěry nedávného setkání mezi českou delegací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), vedené jejím ředitelem dr. Zdeňkem Hostomským a zástupcem ředitele pro strategický rozvoj prof. Martinem Fuskem, a vedoucími výzkumných skupin z prestižního Weizmannova institutu věd v izraelském městě Rechovot. Úspěšné jednání obou delegací proběhlo 3. října 2018 v Izraeli. 

Foto: Delana Mikolášová

Gil Granot-Mayer, výkonný ředitel YEDA Ltd., tech-transferové společnosti Weizmannova institutu věd, byl s výsledkem jednání s českými kolegy velmi spokojen: „Spolupráci s ÚOCHBem považujeme z našeho pohledu za velmi strategickou. S žádným jiným zahraničním výzkumným ústavem jsme dosud v oblasti translačního výzkumu v této podobě nespolupracovali. Nová forma spolupráce s ÚOCHBem by mohla dokonce posloužit jako modelový příklad pro nastavení naší budoucí spolupráce s dalšími zahraničními pracovišti.“ Granot-Mayer zároveň vysvětlil, že tech-transferová společnost YEDA Ltd. má dlouholeté zkušenosti ve dvou hlavních oblastech. Tou první je propojování výzkumných týmů z Weizmannova institutu věd se zahraničními vědeckými partnery, tou druhou pak komercializace výsledků vědeckého výzkumu a spolupráce s businessem. Nový model spolupráce mezi Weizmannovým institutem věd a ÚOCHBem je naprosto unikátní v tom, že od samého počátku kombinuje oba tyto klíčové aspekty dohromady: tedy excelentní společný akademický výzkum s jasnou perspektivou, že jeho výsledky mají potenciál být transferovány do oblasti praktické medicíny a farmakologie.

Dr. Hostomský a prof. Fusek doplnili, že v rámci ÚOCHBu byla již ustavena výzkumná pracovní skupina s názvem „Weizmann“, jejíž členové se primárně zaměřují na rozvíjení této nové formy spolupráce s Weizmannovým institutem věd. Prof. Fusek se s výkonným ředitelem YEDA Ltd. Granot-Mayerem poprvé pracovně setkal v listopadu 2017 v Izraeli. Jejich spolupráce získala konkrétnější kontury v květnu 2018, kdy Granot-Mayer přijal pozvání do Prahy, aby se setkal s vedením ÚOCHBu i vybranými výzkumníky. „Jsme připraveni stanovit velmi konkrétní mezníky naší vzájemné spolupráce s Weizmannovým institutem tak, aby se mohla úspěšně rozvíjet a posouvat rychle kupředu,“ upřesnil prof. Fusek. Obě výzkumné instituce také vyjádřily společný zájem aktivně se zapojit do budoucích projektových výzev v rámci evropského rámcového programu vědecké spolupráce Horizon 2020.

Spolupráce mezi ÚOCHBem a Weizmannovým institutem věd má ještě další důležitou dimenzi. Obě výzkumné instituce ve spolupráci rovněž s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádají ve dnech 3.-7. prosince 2018 na kampusu Weizmannova institutu v Rechovot tzv. společnou zimní školu pro PhD studenty a postdoktorandy, jež bude zaměřena na problematiku vývoje nových léčiv. O zimní školu je velký zájem. Svou účast již potvrdilo více než 80 studentů z celého světa, přičemž více než 30 z nich je z České republiky.

Připravila: Delana Mikolášová, vědecká diplomatka v Izraeli

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR