Shrnutí kulatých stolů k přípravě energetického programu THÉTA a výzva k zaslání podnětů

V rámci přípravy programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA zaměřeného na oblast energetiky byly Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádány celkem tři kulaté stoly, a to pro zástupce veřejné správy, průmyslového sektoru a akademické a výzkumné sféry. Cílem kulatých stolů bylo informovat účastníky o důvodech zpracování programu THÉTA, představit koncept programu a především otevřít diskusi, získat další náměty, zjistit potřeby a zapojit relevantní aktéry do jeho přípravy. Dovolujeme si Vás požádat o zaslání námětů a připomínek k přípravě programu THÉTA na adresu kuhnelova@tacr.cz , a to nejpozději do 15. 7. 2016.

 

theta photo

 

Shrnutí diskuse naleznete ZDE

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání písemných a konkrétně definovaných námětů a připomínek k přípravě programu THÉTA na adresu kuhnelova@tacr.cz , a to nejpozději do 15. 7. 2016.

Vaše komentáře, připomínky či náměty uvítáme zaměřené zejména na:

  • zaměření a cíle programu a jeho podprogramů,
  • rizika realizace programu a jednotlivých podprogramů,
  • konkrétní témata v programu dosud (explicitně) neuvedená,
  • vyjádření zájmu o účast v programu, a to ideálně včetně předpokládaného počtu projektů a jejich finančního objemu v průběhu realizace programu THÉTA.

Prezentace ke kulatým stolům představující program THÉTA ZDE

Jmenný seznam účastníků kulatých solů ZDE

 

Zdroj: TAČR