Seminář HORIZON 2020 – Opportunities for the Czech Republic

Na Zastoupení Evrospké komise v ČR se dne 30. 6. uskutečnil seminář HORIZON 2020 – Příležitosti pro Českou republiku. Zastoupení EK v ČR pořádalo seminář ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, a poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové. Seminář, kterého se zúčastnilo na 75 posluchačů, byl zaměřen na výměnu domácích i zahraničních zkušeností souvisejících s příležitostmi v programu HORIZON 2020. Příležitosti pro Českou republiku v oblasti výzkumu a vývoje představil za Evropskou komisi Robert-Jan Smits, generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) a Rita Lečbychová
z generálního ředitelství DG RTD.

Robert-Jan SmitsRobert-Jan Smits

Úspěšné výsledky projektů z minulého programovacího období zde představili zástupci dvou pracovišť, firmry T-SOFT a.s. (J. Pejčoch) a Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha (M. Tomaniová), dlouhodobí klienti TC AV ČR, viz prezentace níže. Ti také velmi ocenili spolupráci a aktivity národních kontaktů (NCP) TC AV ČR, které především spočívají v podpoře účasti národních týmů v projektech rámcových programů EU a další mezinárodní výzkumné spolupráce. Široké aktivity NCP výzkumné komunitě zde prezentovala Naďa Koníčková, vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum (TC AV ČR).

V sedmiletém programu Horizont 2020 je připraveno na výzkumné a inovativní projekty na podporu konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a růstu v Evropě téměř 80 miliard euro. Projekty financované
v rámci programu Horizont 2020 by měly přinášet nová řešení v oblastech, jako jsou zdravotnictví, životní prostředí, doprava, potravinářství či energetika. Partnerství v oblasti výzkumu a inovací s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým průmyslem by rovněž mohly podpořit investice přicházející ze soukromého sektoru, včetně zapojení inovativních malých a středních podniků a uplatnění jejich inovací na trhu.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici v přílohách níže.

Martina Dlabajová   Naďa Koníčková