Seal of Excellence

Evropská komise odstartovala dne 12. října iniciativu, která by měla pomoci financovat excelentní inovativní projekty malých a středních firem, jež nemohly být kvůli nedostatku prostředků být podpořeny programem Horizon 2020. Iniciativa Seal of Excellence je v pilotní fázi zaměřena na Nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument) a její podstatou je udělení "certifikátu kvality" projektům, které překročily práh způsobilosti k financování, nicméně financovány nebyly. Na základě tohoto certifikátu budou podniky moci vyhledat finanční podporu na národní nebo regionální úrovni (poskytnutou např. z fondů ESIF). Podrobnosti naleznete zde.

Zdroj: TC AV