RVVI se opět zabývala rozpočtem na vědu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 26. října 2018 sešla na pravidelném zasedání. K hlavním tématům patřilo řízení nespotřebovaných výdajů ve vazbě na výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2019, průběh hodnocení výzkumu podle Metodiky 2017+ a financování velkých výzkumných infrastruktur.

Rada projednala podíl nespotřebovaných výdajů vůči všem vládním výdajům na výzkum, vývoj a inovace. Celkové výdaje na rok 2019 činí 35,9 miliardy korun, na roky 2020 a 2021 se počítá s vládními výdaji ve výši 37,5 miliardy korun. Ke konci roku 2018 by mělo dojít u drtivé většiny poskytovatelů ke snížení nespotřebovaných výdajů, s jejich nárůstem se počítá pouze u GAČR a TAČR. I tak se v celkovém vyjádření očekává pokles nespotřebovaných výdajů národního charakteru z 6,9 miliardy na 6,1 miliardy korun. Část nespotřebovaných výdajů z letošního roku plánuje RVVI využít pro rozvoj nových programů účelové podpory a rovněž pro financování excelentních vědců v rámci tzv. ERC grantů.

Rada taktéž diskutovala výsledky aktuálně zveřejněného šetření Českého statistického úřadu: v roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 10,3 mld. Kč. Celkové výdaje přitom tvořily 1,79% podíl na HDP. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj vynaloženo v roce 2017 poprvé více než třicet miliard korun (31,2 mld. Kč). Nejvíce výdajů na výzkum jde přesto z podnikatelské sféry, která se na celkovém financování podílí 60 %, následují vládní výdaje a zdroje plynoucí z EU.

Místopředseda RVVI Karel Havlíček k tomu uvádí: „Máme velkou ambici posilovat podíl růstu výdajů na výzkum a vývoj, a to na hladinu 2 % z HDP. S ohledem na slušný růst ekonomiky a HDP toho nelze dosáhnout pouze vládními výdaji, ale musíme dále motivovat podnikatelský sektor k investicím do výzkumu a rovněž zapojovat evropské zdroje. Dvouprocentní podíl investic do výzkumu nás posune do evropské elitní desítky.“

Rada se rovněž zabývala průběhem implementace nové metodiky hodnocení rozvoje výzkumných organizací. Rada mj. schválila Metodiku 2017+ pro kompletní hodnocení v rámci vysokých škol a dále harmonogram tzv. tripartit, tedy zástupců poskytovatelů, odborných panelů a RVVI. Rada se současně jednohlasně postavila za celou Metodiku 2017+, podpořenou jak většinou tuzemské odborné veřejností, tak zahraničními odborníky a důrazně odmítla revokaci dosavadních výsledků metodiky.

Jednání k tématu velkých výzkumných infrastruktur se opět účastnil ministr školství Robert Plaga. Rada kvitovala redukci a ekonomickou konsolidaci počtu infrastrukturz 58 na 49 projektů a uložila předložit kritéria pro jejich kategorizaci, a to do 30.11.2018. Současně zvýšila výdaje na velké výzkumné infrastruktury o 170 mil Kč ročně, z 1,72 miliardy korun na 1,89 miliardy.

Ihned po skončení zasedání RVVI následovalo setkání premiéra a předsedy RVVI Andreje Babiše a místopředsedy RVVI Karla Havlíčka s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. V rámci pracovního oběda projednali vzájemnou spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, diskutovali nástroje vládní podpory vědy, zapojování mladých talentů do výzkumu a vládní strategie vedoucí k excelenci ve výzkumu. Byla diskutována i spolupráce v rámci největšího výzkumného laserového centra na světě ELI Beamlines, vybudovaném v Dolních Břežanech a spolupráce mezi českými a německými organizacemi v Průmyslu 4.0.

Zdroj: vyzkum.cz, TZ RVVI