RVVI schválila uplatnění záporných bodů při hodnocení výzkumných organizací

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém zasedání 29. ledna 2016 uplatnění záporných bodů při hodnocení výsledků výzkumných organizací. Takzvané sankce se uplatňují v případě, že podle hodnoticích panelů nesplnil výsledek definici vědeckého výstupu a získal 0 bodů. Uplatnění záporných bodů se týká celkem 7,5 % všech výsledků, které byly ohodnoceny 0 body. Výše navrhovaných záporných bodů představuje 0,05 % celkové bodové hodnoty rozdělované v Hodnocení 2014.

Ve vztahu k výdajům státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace se nebude v případě uplatnění záporných bodů jednat o vysokou částku, sankce mají především výchovný charakter,“ upozornil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Dodal také, že Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací je připravena komunikovat s jednotlivými poskytovateli, do jejichž kompetence spadají dotčené výzkumné organizace, způsob nápravy a vhodná opatření.

Rada také začala projednávat přípravu rozpočtu na vědu pro léta 2017-2019. „O navýšení budeme během února jednat s ministerstvy a výzkumnými institucemi, které rozdělují peníze na vědu. Konečný návrh rozpočtu bude Rada schvalovat v březnu,“ dodal vicepremiér Bělobrádek.

Zdroj: Výzkum