RVVI projednala hlavní priority činnosti Rady na rok 2018 i financování vědy v dalších letech

V pátek 2. února 2018 proběhlo ve Strakově akademii druhé jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Hlavními tématy byl Plán činnosti Rady na rok 2018, financování vědy, výzkumu a inovací ze státního rozpočtu v letech 2019-2021 a průběh zavádění takzvané Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.

Ústředním bodem programu bylo schválení priorit činnosti na rok 2018. Mezi ně patří efektivní využití prostředků na financování výzkumu, vývoje a inovací či získávání, podpora a udržení mladých talentovaných a špičkových seniorních vědců a jejich motivace. Dále jde o aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, vyhodnocení jejích dopadů a naplňování cílů.

Podle premiéra Andreje Babiše bude nutné také analyzovat rozdělení výdajů na vědu a výzkum, které nyní jdou do patnácti rozpočtových kapitol. Často se ale jednotlivé programy dublují a rozdělování je komplikované. Další analýzu je potřeba zpracovat u financování a celkové udržitelnosti výzkumných center, zejména v případě velkých výzkumných infrastruktur.

Je potřeba udělat analýzu hospodářských výsledků jednotlivých výzkumných center. Od roku 2020 totiž přestanou být součástí evropských projektů a budou se muset financovat samy. Je to velký úkol, protože z celkové částky 44 miliard korun to Českou republiku stálo 8-10 miliard korun. Na základě analýzy, kterou na příštím jednání 22. února předloží ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, oslovíme jednotlivé ředitele a organizace, aby nám předložili své představy, a budeme posuzovat, která centra budou podporovaná a která ne,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Členové rady projednali i rozpočet na letošní rok, který schválila Poslanecká sněmovna v prosinci 2017 ve výši 34,8 miliard korun, což představuje snížení o 1,2 miliardy korun oproti rozpočtu schválenému vládou v květnu 2017. Tyto finanční prostředky půjdou na základní a aplikovaný výzkum a podporu inovací.

Jedním z bodů schůze bylo hodnocení činnosti Mezinárodní rady, která byla založena na konci roku 2016 a jsou v ní zapojeni přední odborníci, kteří působí dlouhodobě v zahraničí. Tento orgán byl zřízen z důvodu reflexe zahraničních hostů k postavení české vědy v mezinárodním měřítku a jejich přínosu pro českou vědu. Jednání s Mezinárodní Radou by měla v Praze probíhat dvakrát ročně a vždy se věnovat jednomu tématu. Nejbližší jednání by mělo proběhnout v květnu 2018 na téma fungování agentur účelového financování.

Dnes projednávaná Metodika hodnocení 2017+ definuje zásady hodnocení výzkumných organizací a přináší velké změny dosavadního systému. Důležitá je podpora výzkumných organizací na základě jejich kvality, nikoliv kvantity. Implementace tzv. Metodiky hodnocení 2017+ na národní úrovni probíhá bez přerušení.

Rada se také zabývala nedostatkem mladých vědců v České republice. Příčinou je špatná motivace pro setrvání v tomto oboru, což vede k tomu, že odcházejí za lepšími podmínkami. Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR se proto zaměřují na podporu těmto vědcům, aby se situace zlepšila.

Pátečního jednání rady se také poprvé zúčastnil nový člen prof. Vladimír Mařík, který byl jmenován vládou ve středu 31. ledna 2018. Důvodem jeho jmenování byla potřeba posílit zastoupení odborníků vysokých škol, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem a spoluprací s průmyslovými podniky.

Zdroj: Úřad vlády ČR, vyzkum.cz