Research Leaders 2025

Nabízí se možnost zapojení MSP do irského programu pro mobilitu Research Leaders 2025 (jedná se o COFUND akci pod Marie Sklodowska-Curie v oblasti Agri-Food). V rámci tohoto programu se firmy mohou stát hostitelkou organizací pro irské výzkumníky.

Další informace jsou zde.

Zdroj: tc.cz