Registrace ochranných známek zlevní a zrychlí

Evropská komise dokončuje reformu systému ochranných známek, která má mimo jiné snížit poplatky a zjednodušit registraci. Přihlašovatelům a majitelům ochranných známek ale přináší i nové povinnosti. Představujeme 7 změn, se kterými návrh počítá.

Volání malých a středních podniků po jasnějším, jednodušším a cenově dostupnějším systému ochranných známek se dočkalo odezvy. Evropská komise nyní dokončuje reformu, která by měla zefektivnit a zrychlit zápisné řízení, odbourat právní složitosti a zajistit účinnější ochranu proti padělanému zboží. Jejím cílem je podpořit inovace a ekonomický růst.

Návrh na zlepšení známkového systému v Evropské unii podala Evropská komise téměř 25 let po přijetí směrnice o ochranných známkách, která sbližuje národní zákony o ochranných známkách v celé Evropské unii, a skoro 20 let od přijetí Nařízení o ochranné známce Společenství. Pokud úspěšně projde legislativním procesem, mohla by reforma vstoupit v platnost příští rok. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které s sebou nese.

  1. Snížení poplatků a zjednodušení procesu

Zásadní změnu představuje zjednodušení přihlášky ochranné známky a snížení přihlašovacích a obnovovacích poplatků. "Důvodem je především úsilí o větší dostupnost systému pro přihlašovatele, ale také snaha nenavyšovat rozpočtový přebytek Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je registrační autoritou pro přihlašování evropských ochranných známek," uvádí Michaela Chytilová z patentové kanceláře Chytilová & spol.

Nově bude také nutné zaplatit přihlašovací poplatek ihned po podání. Doposud platila lhůta jeden měsíc. Přihlášku evropské ochranné známky už navíc nepůjde podat prostřednictvím národních úřadů, ale pouze přes jediný evropský úřad.

2. Nové možnosti pro netradiční ochranné známky

Kromě klasických značek se v současnosti běžně zapisují i netradiční známky jako barva nebo zvuk, nově bude možné registrovat například i vůně. Dosavadní definice ochranné známky totiž vyžaduje schopnost grafického ztvárnění, podle nového návrhu ale mohou být ochrannou známkou jakákoliv označení, která jsou schopná "být vyobrazena takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům a veřejnosti určit přesný rozsah ochrany, která je majiteli poskytována." Jak ale upozorňuje Chytilová, neexistuje přesné pravidlo a způsob, kterým se zápis dané známky bude definovat.

Zatímco u barvy může jít o číslo v barevné škále a u zvuku o notový zápis či zvukový záznam, u vůně byla dosud registrace velmi problematická. Jediná čichová ochranná známka byla zapsána v roce 2000. Šlo o "vůni čerstvě posečené trávy" pro tenisové míčky. Tato známka je však dnes již zaniklá a žádné další nebyly registrovány.

Důvodem je především rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2002, který stanovil, že požadavek grafického ztvárnění nesplňuje chemický vzorec, písemný slovní popis ani vzorek vůně. Tato podmínka by ale nyní měla odpadnout.

  1. Boj proti padělanému zboží

 

Reforma má také posílit ochranu proti padělkům. V současné době se za porušení práv k ochranné známce nepovažuje takzvaný tranzit, kdy se zboží označené ochrannou známkou nachází na území Evropské unie, ale je deklarováno, že není určeno pro zdejší trh a pouze projíždí do jiných států.

"To bylo v minulosti často zneužíváno a bylo na vlastníkovi známky, aby prokázal, že zboží bylo skutečně uvedeno na trh v Evropské unii. Díky navrženým změnám by mohl majitel ochranné známky účinně bránit dovozu tohoto zboží, a to i v případě, že zboží je pouze 'na cestě'. Ve svém důsledku by to vedlo ke snížení výskytu padělků," vysvětluje Chytilová.

S tím souvisí i další změna, která by měla přispět k boji proti padělkům. Držitel ochranné známky Společenství bude nově moct přijmout opatření proti distribuci a prodeji etiket, obalů a dalších předmětů, které mohou být následně použity v kombinaci se zbožím porušujícím právo z ochranné známky.

4. Zrychlení sporných řízení

Návrh počítá také se zrychlením a zefektivněním procedur, které se týkají zrušení a neplatnosti ochranných známek národními úřady. Napomoci by tomu měla jednotná pravidla a shodné správní postupy pro všechny členské státy Evropské unie.

"To bude jistě vítané, zejména pokud jde o otázky týkající se důkazního břemene a přípustnosti důkazů, kdy panuje značná odlišnost v jednotlivých státech a u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu," komentuje Chytilová.

  1. Konec rešerší

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu doposud prováděl rešerše v databázi ochranných známek Společenství a na žádost přihlašovatele realizoval i národní rešerše. Přihlašovatel tak mohl odhalit možné kolizní ochranné známky a vyhnout se případným námitkovým řízením kvůli shodnému či zaměnitelnému označení.

Současně se majitelé ochranných známek Společenství dozvěděli, zda si někdo nechce přihlásit označení podobné jejich ochranné známce, a mohli učinit případná protiopatření.

Nově bude muset průzkum kolizních označení provádět sám přihlašovatel a zároveň bude pouze na majiteli ochranné známky, aby si hlídal, zda se přihlašovaná označení nepodobají jeho zapsané ochranné známce.

  1. Více důvodů pro zamítnutí

V současné době může být ochranná známka zamítnuta například v případě tradičních krajových specialit či chráněných odrůd rostlin. Nově také návrh jasně definuje, že do rejstříku nemůže být zapsán výraz, který po přeložení do jakékoholiv úředního jazyka členského státu či přepisu do jakéhokoli skriptu popisuje přihlašovaný výrobek či službu.

Příkladem je název Ikkuna, který finsky znamená okno, a jako ochranná známka pro okna tedy nelze registrovat. "Z praktického hlediska to příliš velká změna není, popisné výrazy se vždy vylučovaly ze zápisu. Jde jen o novou, jasnější definici," vysvětluje Chytilová.

  1. Změna názvu ochranné známky

Podle návrhu by se měl také přejmenovat Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Tato změna by však neměla mít mít žádný praktický dopad a souvisí pouze s rozšířením kompetencí.

Současný název ochranná známka Společenství se navíc změní na známka Evropské unie. Z praktického hlediska se tak sjednotí oficiální terminologie s tou hovorovou, protože výraz "známka EU" se pro zjednodušení už dávno používá.