Registrace na konferenci České dny pro evropský výzkum je otevřena

Letošní České dny pro evropský výzkum se konají ve dnech 4. – 6. listopadu 2015.
(Third Round Policy on the CR in the EU R&D&I  dne 4. 11. je pouze pro zvané účastníky.)

Hlavní konference se uskuteční dne 5. 11. a jejím tématem bude zejména hodnocení 7. RP a první zkušenosti s programem H2020 včetně reflexe dosavadní účasti a dále představení výsledků projektu 7. RP MIRRIS, jehož výsledkem mají být doporučení novým členským státům, jak zlepšit účast v rámcových programech. Konferenčními jazyky konference jsou angličtina a čeština, tlumočení bude zajištěno.

Dne 6. 11. se bude konat národní informační den k programu COST. Upozorňujeme, že na informačním dnu se bude hvořit anglicky a česky a tlumočení nebude zajištěno.

Předběžný program konference je zde.

Konference je bez vložného, náklady jsou hrazeny z projektu LM2010010 CZERA podpořeného MŠMT.

Zájemci o účast se mohou registrovat elektronicky do 20. října 2015, příp. do naplnění kapacity konferenčního sálu.
Registrační formulář najdete zde. Je možné navštívit každý den konference samostatně.