Recyklace se musí vnímat jako byznys

Insitut Cirkulární Ekononiky společně se společností BIC Brno spol. s.r.o., uspořádal na pražském Smíchově v Impact Hub setkání zainteresovaných nad problémem opětovného využívání druhotných surovin, především stavebních a demoličních materiálů.

Cílem akce bylo kromě informací o aktivitách projektu EcoInn Danube především diskutovat nad tématem ekoninovací a vytipovat ekoinovační produkty či služby, které mohou napomoci “uzavřít cyklus” stavebních materiálů. Mezi zúčastněnými byli například ředitelka Odboru ekologie MPO Pavlína Kulhánková, nebo prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Miroslav Škopán, zástupci stavebních a recyklačních společností a další. Využití odpadů, vedlejších produktů či druhotných surovin neustále naráží na velké množství překážek a bariér, které se účastníci setkání snažili identifikovat. Problém je velmi široký a naráží již na obtížnou komunikaci vysokých škol s praxí.

V diskuzi rovněž zaznělo neefektivní rozdělování peněz na vědu, kdy kvantita jasně převyšuje nad kvalitou. Potíže jsou také v oblasti prezentace výsledků výzkumů a objevů. V oblasti samotné recyklace zřejmě chybí podpora státu. Z různých stran. Nejde ale o podporu finanční, spíše kontrolní. Na recyklačním trhu se stavebním a demoličním odpadem je přes 2000 firem. "Kolik jich opravdu zodpovědně recykluje? Podle mě jich nebude více než 25.", upozornil prezident ARSM Miroslav Škopán.

Další překážkou v efektivnějším využívání těchto materiálů je fakt, že v Evropě není jednotná legislativa pro odpady. V každé zemi jsou jiné normy, které neumožňují obchod mezi firmami z jiných zemí. Jako jeden z hlavních problémů označilo plénum v diskuzi kvalitu recyklátu. Aby se dalo recyklovat je nutné mít vhodný materiál, který do recyklace vstupuje. Ten zabezpečí pouze řízená demolice, na to ale chybí v ČR předpisy. "Snažíme se o to, aby se zavedl alespoň institut dobrovolného demoličního protokolu. Ve vyspělých zemích už existuje a je to záruka, že demolice probíhá řízeně a materiál z ní je kvalitní," podotkla Pavlína Kulhánková.

Zdroj: prumyslovaekologie

[Best_Wordpress_Gallery id="6" gal_title="Recyklace se musí vnímat jako byznys"]