Rakouské zkušenosti s podporou aplikovaného výzkumu pro nás mohou být inspirací

Výměna zkušeností o možnostech spolupráce univerzit a podnikatelské sféry nebo podpora českého aplikovaného výzkumu byly hlavními tématy setkání vedení rakouské vědeckovýzkumné instituce Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) se zástupci Sekce pro vědu, výzkumu a inovace, kterou řídí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Za rakouskou stranu se jednání, které proběhlo 5. dubna 2017 v Lichtenštejnském paláci v Praze, zúčastnil prezident CDG Reinhart Kögerler nebo zástupce rakouského federálního ministerstva pro vědu a výzkum Martin Winkler. Na české straně pak byli zástupci technických vysokých škol, Akademie věd ČR, Technologické agentury ČR, ministerstev školství a průmyslu, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace výzkumných organizací nebo Asociace malých a středních podniků. Českou delegaci vedl náměstek místopředsedy vlády pro řízení Sekce pro vědu, výzkumu a inovace Arnošt Marks.

Základy dnešního setkání dala návštěva české delegace vedené E. Palíškem, členem RVVI, a zástupců CDG ve Vídni v roce 2016. A záměr využít zkušenosti CDG vyslovil již dříve i místopředseda vlády Bělobrádek.
"Z analýzy vědeckovýzkumného prostředí nám vychází, že Česká republika za Rakouskem zaostává například v investicích rizikového kapitálu do výzkumu a vývoje, výrazně pak zaostáváme v počtu mezinárodních patentů nebo podpoře spolupráce inovujících malých a středních podniků. Dlouhodobě se to snažíme změnit a know-how institucí jako je Christian Doppler Forschungsgesellschaft je pro nás velkým přínosem a inspirací. O důrazu Rakouska na důležitost podpory vědy a výzkumu svědčí existence samostatného ministerstva pro vědu a výzkum," řekl k dnešnímu jednání místopředseda vlády Bělobrádek.

Kromě témat z oblasti podpory aplikovaného výzkumu a spolupráce univerzit, výzkumných institucí s firemní sférou proběhla také diskuse o finančních modelech a nástrojích používaných CDG pro podporu spolupráce akademiků s podniky. Pro implementaci podobných modelů jsou v našich podmínkách vhodné programy Technologické agentury ČR.

"Schéma podpory společnosti Christiana Dopplera je v Rakousku velmi osvědčenou formou podpory excelentního výzkumu realizovaného na univerzitách, který je ale přímo navázán na potřeby firem a umožňuje jim získávat dlouhodobou konkurenční výhodu. To je také důvod, proč bychom rádi obdobné schéma realizovali v rámci některého z programů Technologické agentury ČR, nejspíš z programu Epsilon," uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Zdroj: vyzkum.cz