Rada vlády ocenila entomologa Jana Žďárka a zvolila nové členy předsednictva TA ČR

„Laureátem Ceny předsedy RVVI za popularizaci vědy je prof. Jan Žďárek, který již mnoho let svým strhujícím vypravěčským talentem zpřístupňuje široké veřejnosti zdánlivě tak nezáživnou skupinu živočichů jakou je hmyz,“ řekl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Kromě volby tří nových členů předsednictva Technologické agentury ČR, jednala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace v pátek 8. září i o státním rozpočtu na vědu pro budoucí roky. 

Málokdo ví, že prof. Jan Žďárek svou magisterskou práci věnoval osminohým pavoukům a vážně se zajímal o ornitologii. „Po absolutoriu jsem ale zjistil, že „pavoukologa“ nikde nepotřebují, a tak jsem vzal "za vděk" prací v tehdy začínajícím Entomologickém ústavu a pak jsem přešel do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, takže abych se přiznal, hmyzem jsem se začal profesionálně zabývat z nouze, ale dnes nelituji,“ řekl v jedné diskuzi prof. Žďárek, který nakonec život zasvětil právě výzkumu fyziologie a chování hmyzu. Působil na univerzitách v USA a s dalšími experty zkoumal v Africe mouchu tse-tse. Svůj výzkum popularizuje v úspěšných knihách Neobvyklá setkání, Hmyzí rodiny a státy a dalších.

„Pan profesor nám sdělil, že částku 350 tisíc korun spojenou s oceněním, věnuje na vydání nové publikace o životě hmyzu,“ řekl Pavel Bělobrádek.

V polovině října skončí funkční období třem členům předsednictva Technologické agentury TA ČR, která vyhlašuje a hodnotí projekty pro aplikovaný výzkum. „Rada vlády nově zvolila rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, Martina Dudu, který je ředitelem Centra podpory inovací na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě a ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR Jiřího Pleška,“ řekl na tiskovém brífinku Pavel Bělobrádek. Materiál s nově jmenovanými členy Technologické agentury musí ještě schválit vláda.

Autor: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR 
Zdroj: AV ČR