Publikace výzkumných organizací v prestižních časopisech v roce 2016

Bibliometrické analýzy detailně zpracované pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které jsou k dispozici na stránkách zde od 3. června 2018.

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za VO je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory. Přináší první požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů systému řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) členěné dle Metodiky M17+ do třech segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“, jenž zahrnuje instituce nejrůznějšího zaměření, a má tedy pro různé organizace rozdílnou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je dána jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie se po oborech liší), tak i jejím zaměřením. Například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle význam bibliometrie nízký stejně jako ve většině humanitních věd. Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech adekvátním měřítkem kvality, jsou poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrické analýzy za VO byly rozeslány statutárním zástupcům výzkumných organizací k případnému, tj. nepovinnému okomentování s termínem do 30. 6. 2018. Komentáře, které provedlo cca 30 % organizací, byly předány Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací k dalšímu zpracování.

Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace jsou k dispozici od 7. srpna 2018 zde.

Zdroj: vyzkum.cz