První Veletrh Věda, Výzkum a Inovace v Čr

Veletrh Věda Výzkum Inovace (19. - 21. listopadu v Brně) propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovatvědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se jak s ukončenými, tak i začínajícími nebo právě probíhajícími projekty.

Nedílnou součástí veletrhu budou také doprovodné akce zaměřené na získávání nových kontaktů. Pro vystavovatele bude například připraven přehledný e-Plán schůzek.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací.

SOUČÁST VELETRHU

 • Slavnostní otevření s účastí významných osobností
 • Plocha pro prezentaci činnosti vystavovatelů
 • Mezinárodní konference VaVaI
 • Platforma propojující výzkumnou a aplikační oblast
 • Networkingové akce aneb "Najděte spojence při realizaci vašich vědecko-výzkumných a inovačních projektů"
 • Bezplatná informační centra a poradny v oblasti dotačních programů na poli věda, výzkum, inovace
 • Setkání s investory a developery
 • Představení start-upů s inovačním potenciálem
 • Semináře o dotačních příležitostech na podporu VaVaI
 • Inspirativní snídaně se zajímavými hosty
 • Další zajímavé doprovodné akce

PRO KOHO JE VELETRH URČEN?

 • Pro akademické pracovníky a studenty vysokých škol v České republice a zahraničí
 • Pro zástupce veřejných výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

Podrobné informace o Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace

Více informací o Veletrhu Věda, Výzkum a Inovace na webu události zde.

Program

VVVI-program