První newsletter projektu Made in Danube

Byl vydán první čtvrtletní newsletter projektu Made in Danube. Jedná se o strategický projekt pod záštitou programu INTERREG spolufinancovaným z prostředků Evropské unie. Cílem je propagovat biohospodářství v Podunají podporováním tří inovačních center v oblasti lesnictví, zemědělství a biopaliv.

V přiloženém sedmistránkovém newsletteru je zachycen průběh Made in Danube od jeho počátku v lednu 2017, schůzky, události, nové výzvy a spolupráce s jinými projekty. Dále představuje i budoucnost projektu nebo nabídky a poptávky v oblasti transferu technologií

Zdroj: interreg-danube.eu