První číslo časopisu ECHO v roce 2016 je zde

V Echu č. 1/2016 si můžete např. přečíst rozsáhlý příspěvek o spolupráci veřejného a soukromého sektoru PPP SPIRE  – oblasti, která je zaměřena na zpracovatelský průmysl. Další z příspěvků se věnuje výsledkům, resp. úspěšným projektům s českou účast z první výzvy Twinning či zkušenostem s novým nástrojem pro MSP (SME Instrument) v programu Horizont 2020.  Rozhovorem s M. Palkovičem Echo představuje další projekt financovaný z OP VaVpI - superpočítačové e-infrastruktury IT4Innovations.

Elektronickou verzi Echa si můžete stáhnout zde.

(V tištěné verzi časopisu je vložená vstupenka na veletrh FOR ENERGO a FOR INDUSTRY. Technologické centrum dává také letos možnost  inovativním firmám, s nimiž spolupracuje, představit jejich inovativní výrobky. Případní zájemci o účast se mohou ještě přihlásit u Ing. Evy Kudrnové, e-mail: kudrnova@tc.cz.)

Zdroj: TC