Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Český překlad nové publikace Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví, je publikace věnována otázkám tvorby, ochrany a využití různých forem duševního vlastnictví v programu Horizont 2020. Jedná se o prakticky pojatou příručku určenou především pro malé a střední podniky, ale mohou jí samozřejmě využít i pracovníci dalších organizací, včetně univerzit nebo ústavů AV ČR, kteří se projektů Horizontu 2020 již sami aktivně účastní, nebo o zapojení do programu teprve uvažují.

Srozumitelně napsaný text čtenáře seznamuje krok za krokem s hlavními zásadami a pravidly ochrany a využití duševního vlastnictví během jednotlivých fází projektu i po jeho skončení a upozorňuje rovněž na nejčastější chyby a potenciální úskalí, kterých by se měli úspěšní účastníci vyvarovat.
Příručku, jejíž česká verze vznikla v rámci aktivit schématu European IPR Helpdesk Ambassador si můžete bezplatně stáhnout v příloze.

SOUBORY: