Propojení biomedicíny a umělé inteligence. Prestižní grant EMBO míří na MUNI

Novou laboratoř vybuduje v rámci institutu CEITEC MU vědec Panagiotis Alexiou, který na ni získal takzvaný instalační grant Evropské molekulárně biologické organizace EMBO.

Původem řecký výzkumník působí v Brně na Masarykově univerzitě už dva roky a věnuje se vývoji technologií strojového učení, které nacházejí využití v biomedicíně. Slouží například při identifikaci částí genetické informace, které hrají roli v jejím přepisu do různých molekul nezbytných pro fungování buněk.

Panagiotis Alexiou vede na MUNI výzkumnou skupinu a centrální laboratoř bioinformatiky a grant EMBO mu pomůže dobudovat vlastní tým. Grant ve výši asi 1,2 milionu korun se udílí na tři až pět let a slouží k tomu, aby mladí vědci mohli zakládat nezávislé laboratoře v zemích, které někdy jen s obtížemi konkurují štědřeji financovaným výzkumným centrům v jiných státech.

Velkým přínosem podpory ze strany EMBO je také fakt, že podpořený vědec se stane součástí oficiální sítě mladých výzkumníků této organizace a získá tak přístup ke specializovaným školením a také větší možnosti setkávat se s dalšími odborníky.

„Tento grant zajistí mé laboratoři nejen finanční stabilitu během prvních pár kritických let existence, ale díky zapojení do sítě vědců, kteří tento prestižní grant také získali, nám hlavně umožní představit výsledky naší vědecké práce elitě evropského výzkumu,“ uvedl Alexiou.

Ve své laboratoři se bude konkrétněji zabývat identifikací a analýzou funkce genomických a transkriptomických funkčních prvků, tedy například promotorů genů, což jsou místa označující začátky genů a tedy místo jejich přepisu. Využívat bude nejmodernější techniky strojového učení včetně neuronových sítí. „Jsem přesvědčený, že rychlý nárůst kvalitních experimentálních dat lze využít právě za pomoci technologií strojového učení,“ řekl vědec.

Jde o interdisciplinární výzkum a Alexiu doplňuje tým o odborníky z biologického, výpočetního a matematického prostředí. „Vychováváme nový typ vědce se silnou základnou v oblasti zpracování vědeckých dat a genomiky, který bude rozumět biologickým jevům i algoritmům a dokáže přemostit obor od teoretické informatiky až k aplikacím v medicíně,“ dodal Alexiu.

Do institutu CEITEC MU přišel z Pensylvánské univerzity, kde se zaměřoval na bioinformatickou analýzu sekvenačních dat RNA vazebných proteinů. Uspěl ve výběrovém řízení, jehož cílem bylo rozšířit portfolio výzkumných témat institutu.

Instalační grant EMBO obdrželo devět mladých vědců z Evropy. Kromě Brna míří další ještě do centra BIOCEV ve Vestci u Prahy a pak k odborníkům do Polska, Portugalska a Turecka. Organizace EMBO sdružuje více než 1800 předních výzkumných pracovníků v biologických vědách a jejím hlavním cílem je podpora talentovaných vědců ve všech fázích profesní dráhy a výměny vědeckých informací.

Autor: Ema Wiesnerová
Zdroj: muni.cz