Projekty Fast Track a Welcome Package zrychlují vízový proces o polovinu

Koordinační orgán pro ochranu státních hranic a migraci hranic schválil 19. října 2017 změny v projektech Welcome Package a Fast Track. Kooperací mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a agentury CzechInvest došlo k úpravě vízových projektů Fast Track a Welcome Package. Projekt Welcome Package byl rozšířen pro nově založené technologické společnosti s tuzemským investorem (tzv. start-up). Ostatní změny v obou projektech jsou v návaznosti na novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kdy bylo třeba reflektovat změny v možnostech pobytových titulů. Jde zejména o rozšíření pobytových titulů karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance a modré karty, které před novelou nebyly v těchto projektech zohledněny. Změny v projektech ekonomické migrace jsou platné od 1. listopadu 2017.

Podrobné informace o projektech naleznete zde.

Zdroj: CzechInvest