Projekt WICOMT naučil výzkumníky novým metodám tvůrčí práce

Projekt Wireless communication teams (WICOMT) podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pomohl odborně připravit výzkumníky pro práci v oddělení mikrovlnných technologií a oddělení bezdrátových technologií působících v rámci Centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Projekt Vysokého učení technického v Brně za více než 33 milionů korun probíhal od 1. března 2011 do konce května 2013 a přinesl mnoho cenných výsledků.

Klíčovou roli při vzdělávání výzkumných pracovníků sehráli zahraniční supervizoři, kteří svým aktivním působením v týmech přenesli kulturu tvůrčí práce uznávaných zahraničních univerzit na týmy připravované pro práci v Centru SIX. Díky svým širokým mezinárodním kontaktům se jim také podařilo zlepšit zapojení týmů do mezinárodních výzkumných aktivit.

Díky projektu se rovněž zvýšila multidisciplinarita výzkumných týmů, a to prostřednictvím zaměstnávání nových kolegů se zajímavým odborným zaměřením a rozvíjením nových témat, která s sebou přivezli zahraniční supervizoři (například terahertzové technologie, subjektivní hodnocení přenášené informace, eco-engineering). V neposlední řadě se zintenzivnila i spolupráce se soukromou sférou.

Více informací o projektu WICOMT najdete na http://www.radio.feec.vutbr.cz/wicomt/.