Projekt RICAIP propojí umělou inteligenci s průmyslovou robotikou

Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. Ten byl 26. září za účasti více než stovky významných hostů slavnostně zahájen v Praze na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC). RICAIP posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované. Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt startuje v září. V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu a upozornil, že od EU získal financování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. Řekl tak o dva dny dříve v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje částku 15 milionů eur na vybudování Centra excelence RICAIP. Zbývající část financí bude hrazena z evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

Slavnostní ceremonie se zúčastnil také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0 (tzv. Industrie 4.0) a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce. Při této příležitosti obdržel prof. Wolfgang Wahlster medaili CIIRC ČVUT. Medaile byla také udělena za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji českého průmyslu Eduardu Palíškovi, generálnímu řediteli Siemens ČR.

Centrum RICAIP již od začátku klade důraz na strategická mezinárodní partnerství. Významnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE-AI, největší světová asociace výzkumných skupin a institutů pro umělou inteligenci a v poslední době se nejdynamičtěji rozvíjející evropská výzkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku podpořily CLAIRE tisíce vědců v celkem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou velmi synergické, a mít tedy silné zastoupení obou organizací zde v Praze je dobré pro Českou republiku a ještě lepší pro Evropu,“ zdůraznil zakladatel této iniciativy profesor Holger Hoos z nizozemské Leiden University, když symbolicky v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. RICAIP a CLAIRE tedy nyní spojují nejen společné výzvy na poli AI, ale také prostory českého institutu v Praze-Dejvicích.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček k zahájení projektu uvedl: „RICAIP zásadním způsobem přispěje k maximální návratnosti investic v oblasti vědy, znalostí a inovací. Rád bych také zdůraznil, že RICAIP přinese nové příležitosti zejména pro propojování výzkumu a vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0. Poptávka po mezioborové odborné přípravě se v příštích deseti letech zvýší exponenciálně. Z tohoto důvodu jsou aktivity RICAIP centra v oblasti vzdělávání zásadní a otevírají nové možnosti zejména studentům doktorských studijních programů a mladým výzkumným pracovníkům.

Zdroj: ČVUT