Program nadnárodní spolupráce DANUBE otevřel "Project Idea Database"

Máte projektový nápad vhodný pro program DANUBE nebo hledáte partnera do projektu? Program nadnárodní spolupráce DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajinu. Témata řešena v rámci jednotlivých priorit by měla zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako jsou inovace, doprava, životní prostředí atd.

 
Na platformě webové stránky zaniklého programu South East v sekci Partner Search je umožněno potenciálním žadatelům k budoucí první výzvě programu spolupráce Dunaj publikovat přehled první představy projektu s cílem najít nové partnery.
Zájemci mohou sledovat i všechny aktuální zveřejněné myšlenky a třídit je podle priorit. A nalézt tak myšlenku projektu, která je vhodná k tomu, aby se zapojili do programu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se prosím do databáze s nápady projektů - "Project Idea Database". Více informací naleznete zde.

 
Zdroj: avcr.cz)