Program DELTA 2: Konečné výsledky 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) AKTUALIZOVALA během měsíce ledna výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

TA ČR v souvislosti s výsledky zahraničních organizací zveřejňuje seznam projektů, u kterých předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 37 návrhů projektů. 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 18 návrhů projektů (v případě splnění podmínky podpoření projektu také na straně zahraniční organizace), což znamená 48,65 % míru úspěšnosti.

Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: TA ČR