Připraveno pro průmysl 4.0

Konferenci organizuje Elektrotechnická asociace České republiky pod patronací SP ČR a MPO. Konference proběhne 17. 2. 2016 v Obecním domě v Praze.

Připravovaná témata na konferenci

  • Specifické postavení českého průmyslu
  • Infrastruktura a vnitropodnikové procesy
  • Zdroje materiálové, energetické a lidské
  • Kvalita a efektivita veškerých procesů

Na konferenci vystoupí zástupci českých i zahraničních průmyslových firem, ale také zástupce Evropské komise pan Lemke či náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Muřický.

Uvidíte roboty, zjistíte jak na kybernetickou bezpečnost či jak se staví trup airbusu A350 a samozřejmě se dozvíte, co to je ten průmysl 4.0.

A také nezapomínáme na lidi a lidské zdroje a samozřejmě bude ze všech stran probíráno, „k čemu je to dobré“, a to jak velkým, tak i těm menším (MSP) společnostem.

Díky dobrým vztahům mezi SP ČR  a ElA vám můžeme nabídnout stejné podmínky účasti, jaké mají členové ElA (20% sleva).

Program konference naleznete zde, profily hlavních přednášejících zde
On-line přihlášku naleznete zde.

Po skončení konference následuje společenský večer v prostorách Obecního domu.