Priority nadcházejícího rakouského předsednictví ve vědě a výzkumu

Na zasedání výboru Evropského výzkumného a inovačního prostoru byl 17. května zveřejněn přehled týkající se výzkumných priorit Rakouska, které od 1. července převezme od Bulharska roli předsednické země EU. Obecnými tématy Rakouska bude 1) ochrana Evropy - bezpečnost a boj proti ilegální migraci, zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace a stabilita regionů sousedících s EU, 2) posílení principu subsidiarity – přiblížení EU občanům, společná řešení a evropská přidaná hodnota, a 3) budování mostů – posílení jednoty mezi členskými státy.

Přehled priorit přichází v době, kdy se očekává balíček týkající se Horizonu Europe (7. června) a kdy začne konečná fáze vyjednávání o Brexitu letos na podzim. Následovat budou volby do EP na jaře 2019 a zahájení fungování nové Evropské komise příští rok na podzim.

Priority Rakouska ve výzkumu a inovacích

Mottem Rakouska bude „Together we advance Europe“. Rakousko bude pokračovat ve vyjednávání o 9. rámcovém programu pro vědu, výzkum a inovace. Bude třeba vytvořit novou strukturu Evropského výzkumného prostoru (ERA). Je třeba podporovat také vytváření Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC), Společný podnik vysoce výkonného programování (JU HPC), obranný výzkum a vznik Iniciativy evropské sítě univerzit.

Strategie a plánování

Rakouský ministr školství Heinz Fassman letos na přelomu března a dubna zaslal svým unijním protějškům dopis,  v němž se ve věci vyjednávání o Horizonu Europe vyslovil pro upřednostnění kvality před rychlostí a pro to, aby se ve věci učinil co největší pokrok – ideální by bylo, aby do 30. listopadu Rada přijala tzv. částečný obecný přístup ohledně předpisů Horizonu Europe včetně pravidel účasti.

Již 11. června proběhne představení balíčku Horizon Europe a prezentace vyjednávací strategie a akcích plánovaných na období rakouského předsednictví. Rakousko sdílí potřebu zaměřit se na synergie jak ve Víceletém finančním rámci, tak v Horizonu Europe. Dokumentace k Horizonu Europe bude rozdělena do několika tematických svazků spolu s dalšími programy jako ESIF, Erasmus+, CAP a dalšími. Je třeba zaujmout systematický a na řešení problémů orientovaný přístup. Balíčky budou referenčními body během dalších vyjednávání.

Prezentace obsahuje seznam plánovaných akcí týkajících se jak 9. rámcového programu, tak Evropského výzkumného prostoru (ERA) a STI.

Zdroj: grant-garant