Příležitosti pro SwafS aktéry v jiných oblastech Horizontu 2020

Projděte si e-knihu, která mapuje příležitosti zapojit se do dalších tematických oblastí Horizontu 2020. Přehled shrnuje témata společná prioritě "Věda se společností a pro společnost" a ostatním prioritám v Horizontu 2020 (tj. "Vedoucí postavení evropského průmyslu" či "Společenské výzvy"). Sestavila jej síť národních kontaktů pro SwafS – SiS.net. Seznam příležitostí zahrnuje následující SwafS témata: 

  • Občanská věda (Citizen Science) 
  • Etika (Ethics)
  • Genderová rovnost (Gender Equality)
  • Otevřený přístup/data (Open Access/Open Data) 
  • Zapojování veřejnosti (Public Engagement)
  • Zodpovědný výzkum a inovace (Responsible Research and Innovation, RRI)
  • Kominukace vědy (Science Communication)
  • Vzdělávání v oblasti vědy (Science Education)

Science with and for Society "Opportunities E-book" ke stažení zde.

Zdroj: h2020.cz