Přihlaste se na “EcoInn Green Summer School 2017” do Německa

Máte zajímavý nápad v oblasti ekoinovací, ale chybí Vám odborné znalosti například v oblasti modelování výnosů, marketingu, financí či ochrany vlastnických práv?

Pak se zúčastněte letní školy projektu „EcoInn Danube“ u Bodamského jezera. Obdržíte zpětnou vazbu od řady odborníků, načerpáte znalosti a zkušenosti od kvalitních koučů a získáte možnost představit svůj nápad před porotou.

Během pětidenního workshopu v září 2017 budete moci intenzivně pracovat na validaci svého obchodního modelu. V malých týmech se zaměříte na témata jako jsou modelace příjmů, finance, marketing a obchod, nebo ochrana duševního vlastnictví. Na konci letní školy bude každý účastník jasně rozumět tomu, jak lze úspěšně generovat výnosy, jaké propagační kanály jsou pro danou cílovou skupinu nejdůležitější a jak mohou chránit jejich majetková práva.

V poslední den tohoto intenzivního workshopu budou jednotlivé týmy představovat své nápady odborné porotě. Nejlepší týmy budou mít jedinečnou možnost účasti na tzv. “Green Innovation Forum” ve Stuttgartu, kde budou moci přesvědčit potenciální investory k investici do jejich podnikání.

Letošní „Green Summer School“ se koná od 11. do 15. září 2017 v areálu Univerzity aplikovaných věd v Constance v Německu. Akce je součástí projektu “Interreg Danube EcoInn” financovaného Evropskou komisí a účast je bezplatná.

Registrace týmů či jednotlivých začínajících podnikatelů je otevřena do 30. června 2017.

Registrační formulář ZDE.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY:
•       Principy ekoinovací a ekodesignu
•       „Lego Serious Play“
•       Digitální marketingová strategie
•       Ochrana duševního vlastnictví
•       Strategie financování a obchodu
•       Validace obchodního modelu

Pro vice informací můžete kontaktovat: Simona Pede, bwcon: pede@bwcon.de