Přihlaste se do soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

Již 25 let vypisuje Fakulta sociálních věd UK studentskou soutěž inspirovanou prací Josefa Vavrouška, předního českého propagátora koncepce udržitelného života. Letošní jubilejní 25. ročník nese podtitul Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Cena je určena studentům, doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí ČSFR a později vysokoškolský pedagog se stal jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného života jakožto odpovědi na globální (a zejména ekologické) problémy současného světa.

Do soutěže se mohou hlásit studenti s bakalářskými, magisterskými a disertačními pracemi obhájenými ve stávajícím či minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby. Rozpětí témat je široké - od teoretických, teoreticko-empirických až po empirické studie s případným vyústěním do praktických aplikací. Možnými uchazeči jsou studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť s věkovou hranicí 35 let.

Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na 17. července 2020. Pro rok 2020 činí výše finanční podpora pro oceněné práce 75 000 Kč.

Základní problémové okruhy:

  • ekologie člověka;
  • udržitelný rozvoj;
  • ekonomika přírodních zdrojů;
  • sociální etika a ekonomický systém;
  • etika a fungování politického systému;
  • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
  • společenské systémy a diskont budoucnosti;
  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
  • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
  • edukační systémy s těmito cíli

Zdroj: fsv.cuni.cz