Prezentace z národního infodne o grantech ERC

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze zorganizovalo národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskutečnil 1. 9. 2016 v budově Akademie věd na Praze 1.

Seznámil potenciální žadatele o granty ERC s jejich strukturou, s pravidly účasti a s profilem konkurenceschovných uchazečů o grant. Mezi řečníky byli také hodnotileté grantů ERC i úspěšní řešitelé ERC projektů v České republice, kteří se s posluchači podělili o své zkušenosti ve fázi žádosti o grant.

TC tyto národní infodny ERC organizuje opakovaně, zájem o ně dokládá vysoká účast (100 posluchačů) každý rok.

Program dne je ke stažení zde, prezentace řečníků pak v soubotu v příloze níže.

SOUBORY:

Zdroj: tc.cz